sidoknapp

Rekonditionerad bil med ångtvätt från Tecnovap

ånga är lika effektiv invändigt som utvändigt

Novus har på uppdrag av Svenskt Vatten och vattentjänstverksamheterna i landets kommuner undersökt hur landets bilägare tvättar sina bilar. Resultatet visar att 26 procent tvättar sina bilar på gatan trots att nio av tio säger sig vara medvetna om att det ur miljösynpunkt är en av de sämsta tänkbara platserna för biltvätt.

Tungmetaller i dagvattenbrunnar

Tvättvattnet från bilar som tvättas på gatan rinner orenat ner i dagvattenbrunnar och fortsätter sedan ut i naturen inklusive till sjöar och vattendrag som används som vattentäkter. Föroreningar som kan finnas i vattnet är förutom avfettning, bilschampo och bilvax också däckrester, olja, asfalt samt tungmetaller som bly, krom, nickel, kadmium, zink och koppar. Gjorda mätningar har visat på att 5 000 ton avfettningsmedel, bilschampo och bilvax, 2 000 ton olja samt 5,5 ton tungmetaller rinner ut i naturen på detta sätt årligen.

Komunala förbud mot biltvätt hemma

Antalet kommuner som inför förbud mot att tvätta bilen hemma på garageuppfarten på grund av de stora mängderna föroreningar som släpps ut i dagvattenbrunnarna ökar hela tiden. I takt med att utsläppskraven för förorenat vatten blir hårdare ökar intresset för alternativa sätt att tvätta bilen och då är ånga det självklara valet. Att tvätta bilen med ånga förbrukar som mest cirka tio liter vatten per bil men till en lätt- eller normalsmutsig bil går det inte åt mer än cirka tre liter vatten. Detta skall jämföras med en handtvätt som förbrukar ungefär 100 liter vatten eller en automattvätt som kan förbruka ända upp till 400 liter vatten per bil.

 Biltvätt med ånga

Med en ångtvätt kan bilen tvättas var som helst bara det finns tillgång till ström. Vattenspillet är så litet att det torkas upp med en microduk och kraven på till exempel oljeavskiljare gäller inte när tvätt sker med ånga.

 

Externa länkar

Kundcase

Här kommer ett kundcase om Eco Bilvård i Täby Centrum.

Filmer

Här kommer en film om hur rekond av bil med ånga går till.

Referenser

Novus undersökning om hur bilägare tvättar sina bilar

 

ångtvätt för fordon

Bilvård

Proffesionella bilvårdstjänster för bilens alla behov. Både privat och företagsbilar

Ångtvätt för livsmedel- och verkstadsindustrin

Båtvård

Vi utför rekond av skrov, däck, överbyggnad, dynor och övrig båtinredning.

Ångtvätt för specialändamål

Hem & Kontor

Professionell ångrengöring både i hemmet, på kontoret, i husvagnen, m.m.

Starta eget

Starta eget

Produkter och kurser för dig som vill starta eget inom t.ex biltvätt, städ osv.

Vill du ha mer information om

våra tjänster

eller fri konsultation?


Vi har all den erfarenhet som krävs för att du som kund ska bli nöjd.

Kontakta oss